Het borrelt en bruist hier van de ideeën

Creatieve mee-denk-partner op het vlak van maatschappelijke activiteiten

Ondersteuning oprichten stichting, projectplannen, beleidsplannen en meer.

Gecertificeerd fondsenwerver

Ik ben de FilantroTante