Logo definitief Filantrotante klein
contat met fondsenewerver filantrotante

Advies

Gedegen advies voor je statuten, beleid en plannen

Begeleiding

Begeleiding bij het schrijven van beleid, plannen en begrotingen

Fondsenaanvragen

De FilantroTante verzorgt jouw aanvragen bij vermogensfondsen

Hoe vaak zoek jij het internet op 'Fondsenwerver gezocht'?

Je hoeft vanaf nu niet langer te zoeken want ik ben de FilantroTante; gecertificeerd fondsenwerver.

Als fondsenwerver weet ik de weg in de filantropische sector.
Ik kan naast de geijkte vermogensfondsen ook andere fondsen vinden die wellicht geschikt zijn om jouw project te gaan financieren.
Naast het daadwerkelijk aanschrijven van vermogensfondsen doe ik veel meer. Ik bied ondersteuning daar waar nodig.
Bijvoorbeeld bij  het oprichten van een stichting;  ik help bij het schrijven van beleidsplannen, projectplannen en begrotingen.

Voordat er echter een aanvraag kan worden ingediend bij bijvoorbeeld een vermogensfonds dienen bepaalde zaken echter wel goed op orde te zijn. Heb je het beleidsplan up to date en is er een projectplan met begroting? Dan kan de fondsenwerver aan de slag!

Gulle Nederlanders

Wist je dat Nederlandse behoorlijk gul zijn? Dat er per jaar ongeveer 6 miljard ligt te wachten om besteed te worden aan goede doelen?
De 6 miljard is een optelsom van giften, nalatenschappen en schenkingen van fondsen etc.
Nederland is hard op weg om een civil society te worden.

Let op de kleintjes!

Besturen van stichtingen zitten in de regel om geld verlegen want zij willen verder, uitbreiden, groter en beter. Logisch.
Ik ben er voor de kleinere stichtingen in Nederland.
Daar waar kennis en expertise ontbreekt kan ik van toegevoegde waarde zijn, zowel in de voorbereiding als in de daadwerkelijke aanvragen.

Kortom, vergeet het 'Fondsenwerver gezocht'. Ik kan jou en jouw organisatie van dienst  zijn met mijn expertise en ik kijk uit naar een warme samenwerking.

Op zoek  naar een fondsenwerver?

Ik help stichtingen en verenigingen op zoek naar middelen zodat zij hun doel kunnen nastreven.

info@filantrotante.nl

of bel

06-43031690

Aletta Makken

Fondsenwerving of sponsoring?

Fondsenwerving is een begrip die op verschillende manieren kan worden uitgelegd.
Het kan duiden op werven van financiën bij vermogensfondsen zoals het VSB Fonds, het Oranje fonds, Kansfonds en andere vermogensfondsen.
Maar een fondsenwerver kan ook worden ingezet om donateurs te werven; van incidentele tot structurele donateurs.

Men komt wel eens in de verleiding om fonsenwerving sponsoring te noemen maar er zit een wezenlijk verschil in. Fondsenwerven betekent dat er achteraf verantwoord moet worden. De gevers willen graag weten of hun gedoneerde geld goed terecht is gekomen.
Bij sponsoring hoef je door de regel genomen niet te verantwoorden maar lever je vaak een tegenprestatie.

Creative Commons-Licentie