Selecteer een pagina

Ik zie het regelmatig voorbij komen: “Vrijwillige fondsenwerver gezocht…

 

Ik vind dat nogal wat. Je wordt gevraagd geld in te zamelen voor een goed doel maar verdient daar zelf niets mee.
Het is natuurlijk goed wanneer mensen vrijwillig werk doen, daar valt niets over te zeggen. Maar wanneer gevraagd wordt om structureel op vrijwillige basis fondsen te gaan werven dan slaan we wat mij betreft de verkeerde weg in.

Ik vergelijk het voor het gemak maar even met een accountant.
Die accountant gaat zich niet op vrijwillige basis inzetten zodat jij belastingtechnisch het meest overhoudt van je omzet.

 

Nu hoor ik je het zeggen: “Ja…maar dit is voor het goede doel!
Klopt. Maar ook stichtingen zijn in feite ondernemingen. Weliswaar zonder winstoogmerk, maar het zijn ondernemingen.
Wanneer het een stichting niet lukt om zelf financiën te regelen voor een project omdat ze daar bijvoorbeeld de tijd en/of expertise niet voor hebben, dan kan de stichting dus op zoek gaan naar een fondsenwerver.
Mijns inziens is het dan niet reeël om dat op vrijwillige basis te doen, immers, wanneer de stichting geen fondsenwerver inschakelt, komt er ook geen geld binnen (of te weinig).
Het inschakelen van een goede fondsenwerver  is vrijwel altijd cruciaal bij het genereren van opbrengsten om het doel van de stichting te behalen.

 

Een mooi voorbeeld wil ik jullie dan ook niet onthouden.
Stichting B kwam twee jaar geleden bij mij met de vraag of ik € 10.000,00 kon regelen voor een project wat zij wilden gaan uitvoeren op scholen in Noord-Holland.
Ik stelde de offerte op, stuurde het naar de stichting en kreeg vrijwel direct antwoord terug: “Ja, maar daar hebben wij geen geld voor en het is voor een goed doel!”
Ik legde de stichting uit dat een percentage van de kosten van mijn inzet in de begroting konden worden meegenomen. Toch ging de stichting niet overstag.
Een half jaar later meldde de stichting zich weer bij mij; het was ze nog steeds niet gelukt om financiën te werven en of ik er nog eens naar wilde kijken.
Opnieuw stuurde ik de offerte en deze keer gingen ze akkoord.
Na het inlezen van alle benodigde stukken bleek dat er nog al wat aan schortte. Er was geen beleidsplan, het projectplan was niet helder omschreven en leek wel een reclamefolder met teveel foto’s, schreeuwerige teksten etc. en de begroting mistte nogal wat posten.
Toen ik samen met de stichting de stukken allemaal op orde had, ging ik aan de slag met het daadwerkelijke fondsenwerving en het resultaat mocht er zijn. Er was meer binnengehaald dan ze gehoopt hadden.

 

Fondsenwerven is een (complex) vak

De fondsenwerver heeft vaak een opleiding gedaan, vaak op HBO of universitair niveau. Fondsenwerven is een complex vak. Het is meer dan alleen geld bij elkaar regelen voor een goed doel. Er zijn verschillende facetten: vermogensfondsenaanvragen, subsidies, nalatenschappen, relatiemanagement en zo meer.
Je dient dus verschillende technieken te beheersen. Fondsenwervers zijn professionals.

 

Inzet van een fondsenwerver loont

 

Het inzetten van een professionele fondsenwerver loont.
Natuurlijk kan een fondsenwerver bij tijd en wijle zijn diensten gratis aanbieden, maar het kan mijns inziens niet zo zijn, dat een gediplomeerd fondsenwerver, zijn diensten structureel gratis aanbiedt of dat men dit van hem/haar verwacht.