Algemene voorwaarden..oftewel..de kleine lettertjes!

Lees ze goed door, want na het tekenen van je offerte gelden dus deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen opdrachtgever, jij dus,  en Aletta’s Webdesign tot stand te komen overeenkomst.
 2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn aleen geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen: dat kan via mail, whatsapp of post.
 3. De werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een overeenkomst die gesloten is tussen opdrachtgever en Aletta’s Webdesign
 4. Een offerte van Aletta’s Webdesign is vrijblijvend en twee weken geldig
 5. De overeenkomst is pas geldig als de offerte getekend retour is gestuurd door de opdrachtgever.
 6. Is de offerte niet getekend maar zijn de werkzaamheden, in overleg met de opdrachtgever wel begonnen, dan geldt dat de overeenkomst is gestart. De aanbieding op de offerte is dan geldig. Wat niet wil zeggen dat offertes niet getekend moeten worden..
 7. Aletta’s webdesign werk nooit met abonnementen; indien opdrachtgever onderhoud of andere werkzaamheden wil laten verrichten door Aletta, dan wordt er een nieuwe offerte gestuurd. De tarieven staan op de site
 8. De overeenkomst voor het bouwen van een site houdt op als deze opdracht is voltooid
 9. Betalingen dienen te geschieden binnen 5 werkdagen na voltooing van de opdracht
 10. Aletta’s webdesign is niet verantwoordelijk voor het misbruiken van auteursrecht van derden. Opdrachtgever is ten alle tijden verantwoordelijk voor de aangeleverde teksten.
 11. Wanneer misbruik wordt gemeld door de oorspronkelijke auteur, dan zal dan ook worden verwezen naar de opdrachtgever. 
 12. Wanneer opdrachtgever de opdracht geeft om de domeinnaam door Aletta’s Webdesign te laten vastleggen, zal dat gebeuren op het account van Aletta Makken en daarmee is de website en inhoud in eigendom van Aletta’s Webdesign
 13. Opdrachtgever krijgt, indien artikel 12 van toepassing is, inlogcodes om zo zelf aan de website te werken
 14. Opdrachtgever kan besluiten de website te laten verhuizen naar een door hem vastgelegde host; de kosten van overdragen van de website bedragen € 100,00 exlcusief eventueel bijkomende kosten van de oude en/of nieuwe host
 15. Overmacht (art. 6:75 BW): indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet op tijd of behoorlijk kunnen nakomen, dan wordt de overeenkomst opgeschort totdat partijen dit wel na kunnen komen.
 16. Als artikel 15 van toepassing is, dan hebben de partijen het recht om de overeenkomst op te zeggen. Dit dient schriftelijk te gebeuren. Er is geen recht op schadevergoeding.
 17. Opdrachtgever zal Aletta’s Webdesign voorzien van de benodigde informatie die nodig is om de site te kunnen bouwen.  Aletta’s Webdesing is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het ontbreken van informatie. 
 18. Aletta’s Webdesign is niet BTW plichtig